Interview: studerende i en coronatid

Vi har snakket med et par studerende om deres oplevelser, tanker og erfaringer om at være studerende i en coronatid.

Studerende i en coronatid

At være studerende i en coronatid har både haft sine fordele og ulemper. I SDS har vi været meget optagede af, at folk lærer forskelligt og har været forskellige steder læringsmæssigt på uddannelsen. Derfor har situationen også påvirket folk forskelligt. Vi har talt med tre studerende om deres oplevelser, og håber at de nye semestre vil blive positivt farvet af de erfaringer vi har gjort os i forbindelse med corona.

Rikke, læser til socialrådgiver på UC-Syd

Rikke har haft en positiv oplevelse med de nye rammer som corona krisen fik sat for studiet, “Personligt har jeg set fordelen i fleksibiliteten i undervisningen, da nogle af vores undervisere har lavet videomateriale som vi kunne se når det passede os, og den online undervisning er blevet optaget, så hvis ikke det var muligt at være med online kunne man altid se videoen efterfølgende”. Vi ved, at mange studerende har studiejob, arbejder frivilligt og generelt er optaget af en masse ting uden for studiet. Det er også enormt vigtigt, at der er plads til både faglig og social udvikling i éns liv, og mange studerende har faktisk nydt at have en mere fleksibel hverdag under corona, herunder Rikke. “Den fleksibilitet har bl.a. givet mig mulighed for at tage ekstra vagter på mit arbejde, som er i sundhedssektoren, så det har været win win for både studie og job”.

Isabella, læser til dagligt socialrådgiver i Vejle

”Under den første tid med corona var jeg i praktik. jeg følte jeg mig ret alene og fordi der var så meget usikkerhed og  det var svært samarbejde med praktikpladsen”. Isabella vil gerne leve op til at være ”den gode” socialrådgiver der håndtere sager og har gode samtaler med borgerne, men føler at den korte praktik har gjort hende usikker. ”jeg er usikker på om jeg nu kan blive “den gode” socialrådgiver, da jeg føler at jeg mangler praktisk erfaring”. Praktisk erfaring og praktik er en af de vigtigste ting som socialrådgiverstuderende, og i SDS kæmper vi for, at de studerende får de nødvendige praksis erfaringer og praktik, så de føler sig rustet til arbejdet som socialrådgiver efter endt studie.

På trods af en svær praktik har Isabella ikke mistet modet. Hun glæder sig til at komme ud og arbejde som socialrådgiver og gøre en forskel. Hun fortsatte sit studie og færdiggjorde praktikken ”jeg vil bare så gerne være færdig med studiet og ud i den virkelige verden.”

Da vi spurgte hvad hun gjorde for at komme igennem coronatid og praktik sagde hun, ”Jeg tror bare det var min vilje der hjalp mig igennem”. Hun har dog et år tilbage, og hun håber på mere fysisk undervisning i stedet for online. Det er også en mærkesag hos SDS,at de studerende skal høres, og ikke føle sig alene eller usikre under praktikken og uddannelsen. Isabellas største ønske for det næste år er meget simpelt: ”Jeg glæder mig til, at vi bare kan se hinanden lidt fysisk igen”. Det er historier som Isabellas der gør, at vi gang på gang bliver mindet om hvor vigtigt det er at vi har et stærkt dagligt og socialt fællesskab, og SDS vil gøre alt for at Isabellas, og de andre socialrådgiveres studietid bliver givende og lærerig.

Agnes studerer til socialrådgiver i Holstebro

“Jeg vil sige, at jeg har lært at arbejde mere selvstændigt under corona – hvilket jeg ser som en fordel”. Under corona har mange studerende selv skulle tage ansvar for store dele af deres læring. Men det har også haft sine fordele. Agnes påpeger at det er vigtigt at kunne arbejde på tværs af professioner og i grupper, og er derfor en stor del af studiet. “Men det at kunne arbejde mere selvstændigt, har gjort mig mere selvsikker i forhold til mine egne refleksioner”. Når man er vant til at arbejde meget sammen med andre, er det naturligt at blive usikker over egen kunnen og de tanker har Agnes også gjort sig. Men under corona har hun oplevet, at få positiv feedback, også på ting hun har arbejdet alene med: “Jeg blev opmærksom på det, da jeg i en skriftlig opgave fik god feedback. Jeg havde skrevet den individuelt, og var meget nervøs for det. Men feedbacken bekræftede mig i, at jeg også kan tænke selvstændigt, og at jeg gør mig nogle gode refleksioner”. Det er skønt at høre, at de studerende har formået at få det bedste ud af studiet trods corona og helt nye måder at studere på. Som socialrådgiver skal man både arbejde selvstændigt og sammen med andre, derfor er vi glade for at høre om Agnes erfaringer, og for at hun kan tage det med sig videre i sit studie og senere som uddannet socialrådgiver.