SÅDAN FÅR VI FLERE DYGTIGE SOCIALRÅDGIVERE, LÆRERE, PÆDAGOGER OG SYGEPLEJERSKER

Fælles udspil til styrkelse af uddannelserne til lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker til alle uddannelsesordførere og andre relevante politikere på Christiansborg.

SÅDAN FÅR VI FLERE DYGTIGE SOCIALRÅDGIVERE, LÆRERE, PÆDAGOGER OG SYGEPLEJERSKER

Udspil
Lærerstuderendes Landskreds (LL), Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning (SLS), Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) og
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) deler deres fælles udspil til styrkelse af uddannelserne til lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker ud til alle uddannelsesordførere og andre relevante politikere på Christiansborg.

Med dette udspil vil de kvalificere debatten, og give politikere og interessenter en bedre
forståelse og vidensgrundlag om fremtidens professionsbacheloruddannelser, så de sammen
kan styrke tilslutningen og kvaliteten.

Anneline Larsen, forperson for Lærerstuderendes Landskreds (LL) udtaler følgende:

”Vi bliver ofte omtalt som “De varme hænder”. “Velfærdens helte”. “Velfærdsuddannelserne”. Nu vil vi gerne råbe højt og nuancere denne intetsigende samlebetegnelse, ved at vise: at ja, der er nogle ting man kan gøre bedre på tværs. Men hvis vores uddannelser skal løftes, så kræver det også at politikerne tager et kig på dem individuelt. Hvis fremtidens Danmark skal hænge
sammen, skal vi have flere dygtige lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker. Det kræver velfinansierede uddannelser, der er tæt på praksis og er af høj kvalitet. Hvis disse ting
ikke adresseres med en kommende reform, er vi bekymrede for konsekvenserne.”

Der er en professionshøjskolereform på trapperne, og den er nødvendig da man lige nu på mange måder står på en brændende platform. Der er et stort frafald på de fire store
professionsuddannelser og et fald i søgningen.

“En reform af professionsbacheloruddannelserne er et alletiders tidspunkt til at højne kvaliteten og attraktiviteten for uddannelserne til lærer, pædagog, socialrådgiver og
sygeplejerske. Jeg håber at man vil sætte kvaliteten øverst, i alle de tiltag der bliver gjort. Hvis vi har undervisere tæt på praksis, kan få refusion af transportudgifter i praktik,
øvelsesbaseret undervisning der passer til vores uddannelser og forpligtende studiemiljøer, som kan øge fællesskabsfølelsen for de studerende, vil vi stå med mere attraktive og
kvalitetsfyldte uddannelser i hænderne. Til gavn for fremtidens Danmark.”
udtaler Trine Løvenskjold, forperson i Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS)”

Udspillet kan læses her og indeholder seks fælles forslag samt et kort udspil fra hver af de fire organisationer.
Udspillet bliver afleveret til politikerne på Christiansborg den 19. marts kl. 08:30.