Hvem er vi?

SDS står for “Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende og blev stiftet i 2007.

SDS er en frivillig studenterorganisation, der dagligt arbejder med at forbedre studielivet på socialrådgiveruddannelsen. SDS er opbygget af vores frivilligt arbejdende og vores medlemmer. Derudover er SDS under Dansk Socialrådgiverforening (DS), som er moderorganisationen.

Medlemmer af SDS

For at forbedre studielivet laver SDS fede faglige og sociale arrangementer og er i dialog med ledelsen om bedre studieforhold. Ydermere blander SDS sig den generelle uddannelsespolitik. Det er for at få bedre forhold til bl.a. finansiering af socialrådgiveruddannelsen.

Som både medlem eller frivilligt arbejdende i SDS, er du med til at styrke organisationen. Jo flere vi har med, jo mere indflydelse kan vi opnå, både lokalt, på uddannelsesinstitutionerne og nationalt på Christianborg. Hvis du kunne tænke dig at blive medlem kan du melde dig ind her. Hvis frivilligt arbejde er noget for dig, så læs mere her.

Organisationen SDS består af

Lokalklubberne

  • Lokalklubberne er alle studiestederne – socialrådgiveruddannelserne. Lokalklubberne er til for at de studerende kan få et fælleskab (festlige arrangementer m.m.) samt tale om forbedringer til deres uddannelsessted.
  • Hver lokal klub får et årligt tilskud fra SDS til forbedringer.
  • Hvis I ikke har en lokal klub, kontakt formandskabet på: kontakt

Landsbestyrelsen

  • Landsbestyrelsen består af en repræsentant fra hvert studiested. De mødes fire gange årligt sammen med forretningsudvalget og arbejder med at gøre forbedringerne af studiet til virkelighed.

Forretningsudvalget

  • Forretningsudvalget består af en formand og en næstformand, som selv er studerende. Derudover består forretningsudvalget af tre frivillige medlemmer. Forretningsudvalget er SDS´s daglige ledelse, og arbejder – i samarbejde med landsbestyrelsen om forbedringer til studiet. Forretningsudvalget træffer beslutningerne.
SDS's Forretningsudvalg: Janni, Rikke og Marie

SDS’s tre frivillige i forretningsudvalget: Janni, Rikke og Marie

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K