FAQ

Få svar på typisk stillede spørgsmål om SDS

Hvad er forskellen på SDS og DS?

SDS

 • SDS er din studieorganisation, som varetager dine interesser som studerende. Vi arbejder for at socialrådgiverstuderende får den bedste uddannelse og studieliv ved at kæmpe for bedre vilkår og et højt fagligt niveau + vi tilbyder et fagligt og socialt fællesskab.

DS

 • Dansk Socialrådgiverforening (DS) organiserer færdiguddannede socialrådgivere og er din fagforening, når du dimitterer. Dansk Socialrådgiverforening kæmper løbende for at forbedre løn- og arbejdsvilkår for socialrådgivere og for at opnå politisk indflydelse og bedre forhold for socialt udsatte.

Hvad er forskellen på en fagforening og A-kasse?

Fagforening

 • DS er din fagforening, som kæmper for at du får så gode arbejdsvilkår som muligt!
 • Fx kan du få hjælp, råd og vejledning, hvis du får problemer på din arbejdsplads. Fagforeningen forhandler dine løn- og arbejdsvilkår.
 • Som socialrådgiverstuderende er din fagforening Dansk Socialrådgiverforening. Du bliver automatisk medlem ved at melde dig ind i SDS (bliv-medlem)

A-kasse

 • Som medlem i en A-kasse er du sikret et forsørgelsesgrundlag ved arbejdsløshed. Du opnår ret til dagpenge, når du dimitterer som færdiguddannet socialrådgiver. Du skal dog huske at melde dig ind i A-kassen senest 1 år før du er færdiguddannet. FTFA er din A-kasse.

Kan SDS hjælpe mig, hvis jeg får problemer i forbindelse med mit studiejob?

 • Hvis du har et studiejob ved siden af din uddannelse, skal du sikre dig både at være medlem af SDS og den fagforening, der er relevant for dit arbejde. Hvis du fx arbejder i en kommunal forvaltning, skal du både være medlem af SDS og HK. SDS er din studieorganisation, og kan bl.a. give dig råd og vejledning om problemer i forbindelse med din uddannelse og praktik.

Hvordan finder jeg rabatkoden til at få 20 % til Hans Reitzels Forlag?

 • Log ind med dit medlemsnummer på SDS’s hjemmeside “socialraadgiverstuderende.dk”
 • Scroll ned under overskriften “Rabat til studerende” og find rabatkoden.

Hvordan får jeg fat på SDS på mit uddannelsessted?

Find din lokale SDS klubs Facebookside og skriv til klubben.

Facebooksiden hedder f.eks. SDS Vejle, SDS Esbjerg eller SDS Roskilde alt efter hvor du studerer.

Jeg trives ikke på studiet eller på min praktik. Hvor kan jeg få hjælp?

På studiet

 • Kontakt studievejlederen på dit studie. Studievejlederen ved alt om hvem der kan hjælpe dig på lige netop dit studiested og hvilke løsninger der findes.

På praktikken

 • Den tilknyttede underviser på skolen kan hjælpe dig, hvis du ikke trives i praktikken eller ikke oplever et godt samarbejde med praktikvejlederen.
 • Gå også til din tilknyttede underviser, hvis du oplever tvivl og usikkerhed omkring din læring eller har spørgsmål til opgaver og praktikeksamen.

Hvordan og hvorfor medlemskab?

Indmelding og pris

 • Du melder dig ind i SDS gennem vores hjemmeside “socialraagoverstuderende.dk”. Tryk øverst på “Bliv medlem”
 • Medlemsprisen er 36 kr. om måneden. Vi trækker pengene hver 6. måned, så derfor trækker vi 216 kr.

Ved at være medlem får du

 • Gratis begivenheder med både fagligt og socialt indhold.
 • Råd og vejledning i forhold til studiet og praktikken.
 • Fagligt og socialt aktivt netværk.
 • Rabatter på bøger, forsikring og bankkonto.
 • Se mere på “Bliv medlem”.