FAQ

Få svar på typisk stillede spørgsmål om SDS:

Hvad er forskellen på SDS og DS?

SDS er din studieorganisation, som varetager dine interesser som studerende. Vi arbejder for at socialrådgiverstuderende får den bedste uddannelse og studieliv ved at kæmpe for bedre vilkår og et højt fagligt niveau + vi tilbyder et fagligt og socialt fællesskab.

Dansk Socialrådgiverforening (DS) organiserer færdiguddannede socialrådgivere og er din fagforening, når du dimitterer. Dansk Socialrådgiverforening kæmper løbende for at forbedre løn- og arbejdsvilkår for socialrådgivere og for at opnå politisk indflydelse og bedre forhold for socialt udsatte.

SDS er en selvstændigt drevet og ledet organisation. Vi er organiseret under Dansk Socialrådgiverforening (DS) og samarbejder på en lang række områder.

Som medlem i SDS bliver du automatisk også medlem af DS. Det betyder at du allerede som studerende får del i DS’s medlemstilbud. Bl.a. får du fagbladet Socialrådgiveren, får mulighed for karrierevejledning, særlige arrangementer mm.

Hvad er forskellen på en fagforening og A-kasse?

Din fagforening kæmper for dit fag og for at du får så gode arbejdsvilkår som muligt!

Fx kan du få hjælp, råd og vejledning, hvis du får problemer på din arbejdsplads, og fagforeningen forhandler dine løn- og arbejdsvilkår. Derudover af fagforeningen et fagligt fællesskab, hvor du udvikler din faglighed og har mulighed for at deltage i arrangementer, netværke med andre socialrådgivere mv.

Som socialrådgiverstuderende er din fagforening Dansk Socialrådgiverforening, som du automatisk bliver medlem af ved at melde dig ind i SDS (link).

Som medlem i en A-kasse er du sikret et forsørgelsesgrundlag ved arbejdsløshed, og du opnår ret til dagpenge, når du dimitterer som færdiguddannet socialrådgiver. Du skal dog huske at melde dig ind i A-kassen senest 1 år før du er færdiguddannet.

Kan SDS hjælpe mig, hvis jeg får problemer i forbindelse med mit studiejob?

Hvis du har et studiejob ved siden af din uddannelse, skal du sikre dig både at være medlem af SDS og den fagforening, der er relevant for dit arbejde. Hvis du fx arbejder i en kommunal forvaltning, skal du både være medlem af SDS og HK. SDS er din studieorganisation, og kan bl.a. give dig råd og vejledning om problemer i forbindelse med din uddannelse og praktik.

Dansk Socialrådgiverforening organiserer færdiguddannede socialrådgivere og er din fagforening, når du dimitterer.

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K