FAQ

Få svar på typisk stillede spørgsmål om SDS, studielivet på socialrådgiveruddannelsen, medlemsfordele og meget andet

Medlemskab og kontingent

Hvad koster det at være medlem af SDS?

Pr. 1. januar 2023 er kontingentet 36 kr. om måneden – 216,00 kr. pr. halvår.

Du betaler kontingentet halvårligt – altså for seks måneder ad gangen – i februar og september. Læs mere om kontingent og kontingentbetaling her https://socialraadgiverne.dk/om-dansk-socialraadgiverforening/kontingent/

Kan jeg tilmelde min kontingentbetaling Betalingsservice?

Ja. Hvis du logger ind på din medlemsside https://medlem.socialraadgiverne.dk/default.aspx Her går ind på fanen ”mit medlemskab”, finder du i menuen til venstre punktet ”Kontingent”. Under denne, kan du i højre side finde knappen ”Betalingsservice online tilmelding”.

Jeg forstår ikke den regning, jeg har fået. Hvad gør jeg?

Kontingentopkrævning sker en gang hver halvår og lyder på 216,- Men du skal være opmærksom på, at første gang der opkræves kontingent, dækker opkrævning kun perioden fra din indmeldelse til kvartalets afslutning.

Hvis du har spørgsmål til din specifikke opkrævning, kan du kontakte os på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Hvad sker der med mit medlemskab af SDS, når jeg afslutter min uddannelse – overgår jeg automatisk til Dansk Socialrådgiverforening?

Ja, du overgår automatisk til Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende dette, kan du kontakte os på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Jeg har før været medlem af SDS men været udmeldt i en periode - hvordan genindmelder jeg mig?

Jeg er flyttet. Skal jeg melde adresseændring?

Nej. Det sker automatisk via CPR-registeret.

Ved hemmelig adresse, skal du dog kontakt DS’s medlemsservice på medlem@socialraadgiverne.dk. Husk at oplyse navn, medlemsnummer og adresseskift.

Hvordan får jeg min velkomstpakke, som jeg ikke har modtaget efter min indmeldelse?

På grund af postvæsenet kan der være en leveringstid på op til tre uger. Så hav tålmodighed.

Går der mere end tre uger, kan du kontakte os på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og studiested, så sender medlemsservice nyt velkomstmateriale til dig. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Hvordan bliver jeg medlem af SDS, når jeg er medlem af en anden fagforening?

Selvom du er medlem af en anden fagforening, kan du melde dig ind i SDS her https://medlem.socialraadgiverne.dk/default.aspx?func=workflow.view&action=member.register2&mode=register&wfguid=z8SHfrXKOkCqCmMRfhc-hw2

Du skal være opmærksom på at der i Danmark er foreningsfrihed, så du har ret til at være medlem af så mange fagforeninger, som du ønsker. Så hvis du ikke længere ønsker at være medlem af din nuværende fagforening, skal du selv melde dig ud. Vær opmærksom på, at du ikke samtidig melder dig ud af din a-kasse.

Kan jeg overføre anciennitet fra anden fagforening til SDS/DS?

Nej. Anciennitet benyttes ikke i fagforeninger, men derimod i a-kasser.

Kan det betale sig for mig at forblive medlem hos min nuværende fagforening, mens jeg læser?

Hvis du har et studiejob på en arbejdsplads, hvor det er en anden fagforening, der har overenskomsten, vil du være dækket af den overenskomst. Det betyder, at du er sikret de løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt i overenskomsten. Hvis du fx arbejder i en kommunal forvaltning, skal du både være medlem af SDS og HK. SDS er din studieorganisation, og kan bl.a. give dig råd og vejledning om problemer i forbindelse med din uddannelse og praktik.

Jeg har ikke modtaget Fagbladet Socialrådgiveren. Hvad gør jeg?

Hvis vi har dine korrekte kontaktoplysninger, får du dit fagblad til tiden. Log in på https://medlem.socialraadgiverne.dk/default.aspx og tjek dine oplysninger

Hvis disse oplysninger er korrekte på medlemssiden og du stadig ikke får det, kontakt os på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Hvad gør jeg, når jeg ikke kan logge på DS's hjemmeside?

Under ’Log in’ i bunden, kan man trykke på ’Glemt adgangskode?’. Hvis den vej ikke virker, kontakt os da på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Hvad gør jeg, når jeg har mistet mit medlemsnummer?

Dit medlemsnummer står på bagsiden af fagbladet Socialrådgiveren. Hvis du ikke kan finde det, kan du logge ind på https://medlem.socialraadgiverne.dk/default.aspx ved at bruge NemID/MitID eller CPR-nr.
Når du er logget ind, kan du finde dit medlemsnummer under fanen ”Mit medlemskab”.

Hvis det ikke virker, kontakt os på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Jeg vil melde mig ud af SDS - hvad gør jeg?

Udmeldelse skal ske skriftligt. Send en e-mail til medlem@socialraadgiverne.dk med din udmeldelse. Husk navn og medlemsnummer.
Sammen med din skriftlige udmeldelse vil vi meget gerne modtage en begrundelse for din beslutning om at melde dig ud. Begrundelsen bruger vi i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre.

På forhånd tak fordi du vil hjælpe os med at blive bedre.

Jeg er stoppet på min uddannelse - hvad gør jeg?

Du kan ikke være medlem af SDS, hvis du ikke er socialrådgiverstuderende, men vi får ikke automatisk besked, når du stopper på uddannelsen. Derfor skal du melde dig ud ved at sende en e-mail til medlem@socialraadgiverne.dk. Husk navn og medlemsnummer.

Hvad er forskellen på SDS og DS?

SDS

  • SDS er din studieorganisation, som varetager dine interesser som studerende. Vi arbejder for at socialrådgiverstuderende får den bedste uddannelse og studieliv ved at kæmpe for bedre vilkår og et højt fagligt niveau + vi tilbyder et fagligt og socialt fællesskab.

DS

  • Dansk Socialrådgiverforening (DS) organiserer færdiguddannede socialrådgivere og er din fagforening, når du dimitterer. Dansk Socialrådgiverforening kæmper løbende for at forbedre løn- og arbejdsvilkår for socialrådgivere og for at opnå politisk indflydelse og bedre forhold for socialt udsatte.

Medlemsfordele

Holder SDS arrangementer?

SDS holder løbende arrangementer, hold dig opdateret på SDS’ nationale facebook-side https://www.facebook.com/sdsnet.
Som medlem må du også deltage i DS’ arrangementer. Find et samlet overblik på https://socialraadgiverne.dk/arrangementer/
Du er altid velkommen til at kontakte din lokale SDS-afdeling https://socialraadgiverstuderende.dk/bliv-aktiv/aktive-sds-klubber/ , hvis du har gode idéer til arrangementer eller skrive til SDS@sdsnet.dk.

Hvilke andre medlemsfordele har jeg som medlem af SDS?

Bauta Forsikring. Få op til 50 % studierabat på dine forsikringer. Læs mere her
https://www.bauta.dk/forsikringer/studieforsikring/studie%20ekstra%20socialraadgiver

Køb af fagbøger
Du får rabat på bøger, både fysiske og online.
20 % rabat på bøger fra Hans Reitzels forlag.
Rabatterne er tilgængelige på din medlemsside. Log ind her https://medlem.socialraadgiverne.dk/default.aspx

Lån & Spar Bank. Få en fordelagtig studiekonto i Lån & Spar Bank
Læs om Lån & Spar Banks tilbud på www.lsb.dk.

Forbrugsforeningen. Som medlem af SDS kan du blive medlem af Forbrugsforeningen.
Læs om Forbrugsforeningen på www.forbrugsforeningen.dk.

PlusKort fordelsprogram. Som medlem af SDS får du gratis adgang til fordelsprogrammet PlusKort https://pluskort.dk/

Første gang du benytter app’en, skal du logge ind med NemID. (NB: Hvis du er ny-indmeldt medlem af Dansk Socialrådgiverforening, kan der gå op til 14 dage, før du kan logge på)

Du finder app’en dér, hvor du plejer at hente apps til din telefon.

» Hent den i Google Play til Android    » Hent den i App Store til iPhone

Legater og økonomisk støtte

Kan jeg søge penge til aktiviteter på mit studiested?

Man kan søge om penge til socialfaglige arrangementer via. vores medlemspulje og økonomisk støtte til din organisation. Se mere og læs kriterier her https://socialraadgiverstuderende.dk/soeg-puljer/

Kan jeg søge legater/ fonde gennem SDS?

Du kan ikke søge legater, stipendier eller fonde gennem SDS.

Vil du søge et legat, kan du få hjælp på disse hjemmesider:
» legatnet.dk
» legatmidler.dk
» legatbogen.dk

Studieliv på socialrådgiveruddannelsen

Kan jeg få hjælp til at klage over prøver og eksaminer?

Vi har samlet klagevejledninger til alle uddannelsessteder på dette link https://socialraadgiverstuderende.dk/brug-for-hjaelp/guide-min-eksamensbedoemmelse-er-uretfaerdig-hvad-goer-jeg-2/

Har du yderligere brug for hjælp, kan du kontakte os på mail på SDS@sdsnet.dk. Husk at oplyse navn og medlemsnummer. Du kan også kontakte vores Hotline på telefon + 45 33 38 61 88 (tirsdag og torsdag kl. 13-15)

Hvordan forholder jeg mig til sygdom under mit uddannelsesforløb?

Hvis du er gennem et længerevarende sygdomsforløb, kan det være nødvendigt at kontakte studievejledningen på din uddannelsesinstitution og få udarbejdet en studieplan, hvor du enten indhenter det tabte eller overgå til et nyt hold.

Hvis du er syg til en eksamen, skal du have mulighed for at gennemføre prøven snarest muligt derefter. Jf. eksamensbekendtgørelsen skal sygdommen dokumenteres (lægeerklæring).

Den lokale uddannelsesinstitution kan have beskrevet nærmere regler for dette, så det er en god idé at undersøge det.

Jeg er blevet afkrævet en lægeerklæring. Skal jeg selv betale den?

Ja. Din uddannelsesinstitution kan kræve en lægeerklæring fra dig, men er ikke forpligtet på at betale den.

Jeg skal på barsel under studiet, hvad gør jeg?

Når du skal have barselsorlov under studiet og har spørgsmål om økonomiske forhold, skal du kontakte Udbetaling Danmark. De kan guide og rådgive dig med de muligheder du har.

Er jeg forsikret under praktikken?

Ja. Som studerende i praktik er du omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Du kan læse mere her https://www.aes.dk/sagsforloeb/fagforbund-forsikringsselskaber-og-selvforsikrede/hvad-kan-anerkendes/personer-5

 

A-kasse

Hvad er en A-kasse?

En a-kasse (arbejdsløshedskasse) tilbyder sine medlemmer forsikring mod arbejdsløshed. De fleste a-kasser er tilknyttet en fagforening – I SDS/DS er det FTFa der er tilknyttet, i et samarbejde om socialrådgiverne i Danmark.

Kan jeg opnå ret til dagpenge ved afslutning af mit studium, hvis jeg har meldt mig ind i SDS som studerende?

SDS er ikke en a-kasse og giver derfor ikke rettigheder i forhold til dagpenge.

Vi anbefaler, at du kontakter a-kassen FTFa for vejledning. Læs mere om FTFa a-kasse

Hvordan flytter jeg a-kassemedlemskab til FTF-A fra anden a-kasse?

Kontakt FTFa for vejledning om a-kasse-spørgsmål på https://ftfa.dk/