Vedtægter og referater

Her finder du SDS’ vedtægter med ændringer fra årsmødet 2022. Vedtægterne viser SDS’ overordnede regelsæt og du kan læse om organisationens formål, procedurer samt forskellige organer. Ydermere finder du SDS's referater fra årsmødet 2022, som viser opstillede til valg og beslutninger.

Seneste årsmøde - referat