Min tilgang til politik

Vi har spurgt vores nyvalgte næstforperson Ida Friis Christoffersen om det politiske arbejde i SDS.

Min tilgang til politik

Min tilgang til politik er, at det først og fremmest skal være solidarisk. Jeg synes, det er enormt vigtigt at skabe plads til alle og på den måde få så mange med som muligt.

Det handler om at skabe det største råderum for flertallet og ikke kun for de få. På mange måder kan man sige, at min faglighed som socialrådgiverstuderende og hvorfor jeg valgte dette fag, er de samme værdier, jeg tager med ind i det politiske arbejde i SDS.
Det handler om at se hinanden i øjenhøjde. Skabe et overblik over den samlede situation, da alt hænger sammen, både i det politiske landskab og på individ niveau.

Politik skal være for alle
Politik kan ofte blive meget hierarkisk og elitært, hvor f.eks. den mundtlig formidling bliver på et meget højt niveau, mange smarte ord. Jeg mener, at politik skal være for alle. Man behøver ikke at være den bedste til retoriske greb. Jeg mener, at det er mit ansvar som politiker i en studenterorganisation at skabe denne kultur. Men det skal ske i samarbejde med medlemmerne, da det er os alle sammen der skulder mod skulder, skal styre den politiske dagsorden.

Nysgerrige på sine medlemmer
Gruppen af vores medlemmer er enorm mangfoldig, både når man ser på det geografiske billede og når man ser på aldersgruppen.
Som næstforperson for en studenterorganisation, er det enorm vigtigt at skabe sig et overblik over, hvad dette betyder for den politiske dagsorden. Jeg ser det som en enorm styrke, at vi i forpersonskabet, på nuværende tidspunkt, afspejler den brede gruppe af studerende, som er i vores organisation.

Det handler om bevidstheden om, at man skal være nysgerrige på sine medlemmer og anerkende, at man ikke nødvendigvis kender alle de perspektiver der kan være, når man har en bred medlemsskare. Denne erfaring tager jeg med ind i det politiske billede.
Det er vigtigt, at man stiller sig nysgerrige over for de medlemmer, hvor man i andre sammenhænge, ikke nødvendigvis ville være enige, lære man enormt meget. Både om medlemmet, men også om sig selv. For én ting har vi til fælles, vi brænder alle sammen for vores fag og de borger vi skal ud og arbejde med!