Sort bælte i jura

Er du vild med jura? Kan du lide at nørde med principafgørelser? Så skal du prøve at være socialrådgiverstuderende i en fagforening. Her er der mulighed for at blive taget på en rejse ind i lovgivningen, og på en rundtur på det fagretslige og det civilretlige område.

Sort bælte i jura

Min praktikoplevelse

Lige nu er jeg i praktik i en større fagforening. Mange vil nok ikke vide hvad en socialrådgiver laver der. Det vidste jeg heller ikke før jeg selv startede. 

I den fagforening jeg sidder i, besidder man mange forskellige roller. Jeg har været med som bisidder forskellige steder ved det offentlige beskæftigelsesområdet. Her er det oftest som et par ekstra ører for de medlemmer der ønsker at der er nogle med, som har kendskab til beskæftigelsesområdet og lovgivningen der ligger bag. Som jeg oplever det skal man derfor have en vis form for sort bælte, som socialrådgiver i fagbevægelsen. Her er der nok af lovgivningen som der skal være kendskab til, f.eks. pensionsloven, beskæftigelsesindsatsloven og aktivloven bare for at nævne nogle få. 

Der er ligeledes et stort fokus på arbejdsskader. Mange arbejdsskader bliver ikke anmeldt, og man kan derfor få hjælp af sin fagforening til at få skaderne anmeldt. Derved kan man også få hjælp til at udfylde de spørgeskemaer som Arbejdsmarkeds Erhvervssikring sender afsted. 

Udover dette, kan man være med inde over civile søgsmål. Jeg har f.eks. været med i byretten, da der var et problem mellem et medlem og arbejdsgivers forsikringsselskab. Jeg var med som en støtte. Yderligere har jeg været med gennem hele forløbet, hvor jeg har været bindeled mellem advokater og medlemmer. 

Jeg kan kun give mine varmeste anbefaler til at vælge et praktiksted, som ikke er den offentlige forvaltning. Også selvom du måske ikke helt har en ide om hvad de har gang i det sted.