SDS støtter op om job til socialrådgiverstuderende

I Sammenslutningen af danske socialrådgivere støtter vi op og hjælper hvor vi kan.

SDS Formand og Næstformand

Flygtninge i tusindvis fra Ukraine kommer i øjeblikket til Danmark og skal integreres bedst muligt i samfundet. Det får stor betydning for kommunernes opgaveløsning og kan skabe et pres på de lokale personaleressourcer. Der kan derfor være behov for i stigende omfang også at kunne bruge socialrådgiverstuderende til at løse opgaver i kommunerne.

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Pædagogstuderendes Landssammenslutning og Lærerstuderendes Landskreds har sammen tilkendegivet over for Kommunernes landsforening at vi studerende selvfølgelig bakker op om og ønsker at bidrage i den ekstraordinære situation vi nu står i, ved den arbejdskraft, vi kan stille til rådighed ved siden af vores studieaktivitet. Derfor er vi sammen med de øvrige organisationer og Kommunernes landsforening blevet enige om at opfordre kommunerne til at der oprettes Jobbanker ligesom under Coronakrisen hvor de socialrådgiverstuderende også var med. SDS vil også gerne understrege at de socialrådgiverstuderende, der evt. findes igennem en jobbank, skal aflønnes for deres arbejde iht. gældende overenskomster. Vi vil fra SDS side opfordre alle der måtte have mulighed for det til at tilmelde sig jobbankerne og støtter op i denne ekstraordinære situation.