SDS FORLANGER BEDRE PRAKTIK TIL SOCIALRÅDGIVERSTUDERENDE!

  • Flere praktikker som udvikler den studerendes faglige viden på flere områder
  • Uddannet vejledere for at sikre en høj faglighed og bedre indsigt i den studerendes opnåelse af læringsmål og udvikling
  • Tid til fordybelse og vejledning som styrker den studerendes evner til faglig refleksion og motivation til endnu mere indsigt i faget
  • Styrket samarbejde mellem praktiksted og uddannelsesinstitution

Vi er stolte af at 70% af socialrådgiverstuderende oplever en god praktik, og ser sig selv arbejde på området 5 år efter at have gennemført uddannelsen

Og vi er glade for at størstedelen af socialrådgiverstuderende har gode kollegaer som tager sig tid til en snak, når den studerende har brug for det.
Men vi er også bekymret for den andel af socialrådgiverstuderende der kun i nogen eller mindre grad har oplevet en udbytterig praktik.
Fx viser undersøgelsen fra EVA at 57% af de studerende oplever at få indblik i, hvordan teori kan bruges i praksis. At kunne koble teori med praksis er vigtig for at kunne få en udbytterig praktik. Og vi har KUN ET FORSØG!

Vi har verdens fedeste uddannelse, som kombinerer de store universitetsuddannelser i en professionsuddannelse. Vi anvender jura, psykologi og samfundsvidenskab til en socialfaglig vurdering, der sikrer at udsatte borgere får den hjælp de har ret til.
På papiret, den fedeste kombination, men det skal den også være i praksis for ALLE studerende!

Undersøgelsen viser med rette at der skal investeres i socialrådgiveruddannelsen, for samfundet skal have ambitioner om at nyuddannede socialrådgivere har et højt fagligt niveau når de møder praksis – så kære politikere, det er NU I skal vågne op!

Kilde: EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Oplevelsen af praktik på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.