FU medlemmer debatterer og holder brandtaler på kritikerskole

FU medlemmer debatterer og holder brandtaler på kritikerskole

Vi er to medlemmer af SDS’ forretningsudvalg, som er så heldige at have fået lov til at deltage i fagbevægelsens hovedorganisationen kritikerskole.

På kritikerskolen får vi undervisning i hvordan man afholder brandtaler, debatterer og så får vi værktøjer til hvordan vi kan lede en ungdomsorganisation. 

Der har  været mange fede oplæg og workshops, som har givet os værktøjer, så vi bliver virkelig gode debattører og kan være hverdagens stemme ude i samfundet. 

Kritikerskolen består at tre weekendmoduler, tre aftenmoduler og det hele slutter på folkemødet på Bornholm, hvor der afholdes danmarksmesterskab i debat.

Den første weekend fik vi undervisning i brandtalerne, hvor vi skulle finde et emne som vi brændte for og lave en tale på max 1 min. Når man kun har 1 min. skal man være meget konkret og det kan være meget svært at holde. Men træningen hjalp os til at finde ud af hvad der var det vigtigste at få sagt. Vi skulle selvfølgelig også holde talen for hinanden, og derved fik vi også træning i at stå foran andre. 

Anden weekend havde vi undervisning og træning i at debattere. Her fik vi et emne som vi enten var for eller imod. To og to skulle vi debattere i 2,5 min. Det gav en rigtig god og virkelig træning, med fokus på at være klar og tydelig i ens svar og ikke mindst være en skridt foran modstanderen.

Vi har fået gode tips og tricks undervejs og undervisningen har været meget varieret, med både praksistræning og oplæg, hvilket har fungeret vildt godt. 

Den sidste weekend omhandlede ledelse. Underviserne gjorde brug af deres mangeårige erfaringer fra frivillige organisationer og som ledere i fagbevægelser. Der blev undervist i hvordan man er en god leder for de frivillige og hvordan man er som repræsentant for ens organisation.  

Blandt alt det andet undervisning har vi haft, har vi også deltaget i super spændende oplæg med blandt andre:

  • Sara der er TR på Rigshospitalet, sygeplejerske
  • Danny Støjberg, Tømrersvend, der er TR for 3F’erne på stor privat virksomhed i København
  • Oplæg fra forbundssekretær i FOA, Helena Mikkelsen om at være ung leder i fagbevægelsen
  • Lizette Risgaard Formand for FH

Alle vores oplægsholdere har erfaring i at debattere i offentligheden, og prøvet at stå frem og sige deres holdninger. Det har været meget spændende og få deres historier og oplevelser om hvordan det er at stå frem. 

Tilbage i 2018 hvor der blev dannet en fælles ny hovedorganisation (FH) ved at lægge LO og FTF sammen. Her har vi fået en unik mulighed for at arbejde på tværs af professioner og organisationer. I forbindelse med kritikerskolen har vi været sammen med mange forskellige faglige organisationer, bl.a. HK’ere, Dansk metal, pædagoger, sygeplejersker, elektriker og 3F’ere. Dette har givet os en unik mulighed for at oprette et godt netværk på tværs af de andre organisationer, som vi kan bruge fremadrettet.