COVID-19 / Corona – FAQ til medlemmer

Den 11. marts 2020 skærpede Statsministeren indsatserne for at inddæmme spredningen af COVID-19 / Coronavirus i Danmark. Læs her hvilken betydning det har for dit uddannelsesforløb.

CORONA PÅ MIT UDDANNELSESSTED

Q: Hvad skal jeg gøre, hvis mit uddannelsessted er lukket?

A: Du skal som udgangspunkt stadig være studieaktiv, selvom du er hjemme. Der kan være studieaktivitet i den periode, hvor du er hjemsendt, som du skal deltage i. Du vil få direkte besked af din uddannelse.
Vi opfordrer til, at du bruger tiden på dit studie og forbereder dig til din kommende eksaminer som normalt. Det er vigtigt, at du i hele denne periode – uanset varighed – bliver ved med at opfatte dig som studerende og arbejder aktivt med studierne, også selvom undervisningstilbuddet lige nu er anderledes end sædvanlige. Og husk, at alle studiemøder bør afholdes som virtuelle møder.

Q: Har jeg krav på at få undervisning, selvom jeg er sendt hjem?

A: Som udgangspunkt har alle studerende ret til undervisning. Derfor skal dit uddannelsessted så vidt muligt gennemføre undervisning (f.eks. via Skype, video eller på anden vis online) eller omlægge undervisningsaktiviteterne, så dit uddannelsesforløb ikke bliver forsinket.

Q: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg bliver syg?

A: Hvis du bliver syg og derfor ikke kan deltage i undervisningsaktiviteter i dit eget hjem, vil der være tale om et særligt forhold, som skal håndteres konkret. Du skal derfor kontakte dit uddannelsessted og høre hvordan du skal gribe det an.

Q: Vil eksamen på min uddannelse blive afviklet som planlagt?

A: Hvis den ekstraordinære situation gør, at det ikke er muligt at afvikle eksamen som planlagt, vil dit uddannelsessted arbejde for at tilbyde dig en alternativ prøveform (f.eks. en afløsningsopgave eller en eksamination online).
Er du som studerende i tvivl om, hvordan du forholder dig til din eksamenssituation, skal du henvende dig til dit uddannelsessted.

Q: Jeg er i gang med bacheloropgaven og har ikke mulighed for at indhente empiri grundet lukket arbejdspladser.

A: Du skal kontakte din bachelorvejleder og høre hvordan du skal forholde dig til den ekstraordinære situation. Det er muligt, at uddannelsesstedet kan dispensere på enkelte områder i forhold til opgaven.

Q: Mit barns skole/daginstitution eller lignende er lukket. Kan jeg blive hjemme og passe mit barn?

A: Nej, hvis dit barns skole/daginstitution eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig.

Q: Hvilken indflydelse får coronasituationen på min SU?

A: Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en FAQ, som giver dig svar på alle dine spørgsmål om SU set i lyset af coronasituationen.
Hvis du har spørgsmål til ungdomskort og kilometerpenge, kan du læse her.

PRAKTIK

Q: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg som studerende er i praktik?

A: Hvis du som studerende er i praktik, skal du møde op på dit praktiksted, medmindre praktikstedet oplyser andet, og følge deres anvisninger. Der kan i denne periode være problemer med at gennemføre de relevante uddannelsesaktiviteter og få vejledning mv. Men du opfordres i de kommende uger til at indgå i arbejdet på dit praktiksted og bidrage mest muligt.

Q: Kan jeg blive pålagt at arbejde hjemme, hvis jeg er i praktik?

A: Ja, det er din praktikvejleder, der afgør om der er arbejdsopgaver, du kan og skal løse hjemmefra. Du skal som udgangspunkt have stillet de nødvendige værktøjer til rådighed efter sædvanlige retningslinjer for hjemmearbejde og datasikkerhed. Skal du helt undtagelsesvis grundet coronasituation stille f.eks. din egen telefon og computer til rådighed bør du kontakte din praktikkoordinator på skolen, der kan gå i dialog med ledelsen om, der er særlige forhold, der skal medtages i denne forbindelse.

Q: Hvordan skal jeg forholde mig, hvis mit praktikforløb bliver aflyst?

A: Hvis din praktikperiode grundet den ekstraordinære situation bliver aflyst, og dit uddannelsessted ikke kan tilbyde et andet praktikforløb, vil uddannelsesstedet som udgangspunkt tilrettelægge et alternativ forløb, som kan erstatte praktikforløbet. Alternativt kan uddannelsesstedet beslutte at gennemføre et fag eller forløb, der ligger senere i uddannelsen, med det formål at skaffe plads til praktikken her. Hvis det betyder, at den aflyste praktikperiode overskrider din maksimale studietid, skal du have mulighed for at forlænge din studietid.
Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til spørgsmål om din praktikperiode, skal du henvende dig til din praktikkoordinator på skolen.

Q: Hvad sker der, hvis jeg nægter at tage i praktik af frygt for at blive smittet med Coronavirus?

A: Du bør gå i dialog med din praktikvejleder om eventuel smittefare på din praktikplads. Der skal nemlig være en reel risiko for, at din sikkerhed, sundhed og integritet er truet. Ulovlig udeblivelse kan i værste fald ende med aflyst praktikforløb. Du skal derfor altid gå til din praktikvejleder, hvis du bliver opmærksom på at kollegaer, borgere eller samarbejdspartnere er i risikogruppen, og du har været i tæt kontakt med dem og derfor også selv er udsat for risiko

Information om beredskab for COVID-19 / Corona på uddannelsesinstitutionerne

Vi følger udmeldinger fra myndighederne og opdaterer løbende informationerne om, hvordan du skal forholde dig som socialrådgiverstuderende i forbindelse med Coronavirus.

Sidst opdateret den 26.03.2020