Sådan gik det: Anja og Thomas fik bachelor-hjælp af SDS

Anja og Thomas' havde i forbindelse med en studietur til København søgt SDS' medlemspulje. Her fortæller de to studerende fra Aalborg Universitet om deres tur, hvor de indsamlede informationer til deres bachelorprojekt. 

Skrevet af Thomas Rong Jensen og Anja Jensen

Hvordan skrives et godt bachelorprojekt? Det har vi desværre ikke en fuldendt opskrift på, hvorfor vi med denne artikel vil dele vores tanker bag vores igangværende bachelorprojekt, herunder mere specifikt, vores tanker bag vores valg for at tage til København for at interviewe informanter. Vi håber, at artiklen samtidigt vil inspirere andre til at kombinere eller udvikle det gode samarbejde med hyggelige stunder på f.eks. Strøget, Nyhavn eller Kongens Nytorv, som vi har gjort det. Vi har – for at få det økonomisk til at hænge sammen – søgt medlemspuljen ved SDS til dækning af blandt andet transport.

For at forstå sammenhængen må vi hellere starte med begyndelsen. Vi har tidligere under uddannelsen samarbejdet omkring flere PBL projekter, hvor skæbnen senere ville, at vi ovenikøbet havnede på samme praktikplads.

Fundamentet i vores venskab har deraf udviklet sig. Det er bygget på en fælles forståelse af, at der skal være rum og plads til vores forskelligheder, åbenhed, tillid og gensidig respekt. Vi komplementerer hinanden rigtig godt, hvilket gør, at den faglige sparring, vi har, åbner op for gode sunde debatter, der øger vores egen læring og refleksioner.

Det var derfor helt naturligt at finde sammen i midten af august til en brainstorming af ideer. Vi har udnyttet det potentiale, der hviler for mulige emner fra Socialrådgiveren, som udgives af DS. Heri blev vores blik fanget af en artikel omkring ungdomskriminalitetsnævnet. Vi blev hurtigt enige om, at det skulle være omdrejningspunktet for vores projekt, og at vores fokus skulle ligge på, hvilken betydning det har for børn og unge mellem 10-17 år at møde for nævnet.

Ungdomskriminalitetsnævnet i København

På trods af en igangværende corona-pandemi blev vi enige om at vælge København, idet vi begge er tilflyttere herfra – Thomas fra Tingbjerg og Anja fra Hvidovre. Derudover ville vi gerne gøre noget anderledes, ”tænke ud af boksen” så at sige og samtidig få en oplevelse ud af det. 

Efter en veloverstået modul 12 eksamen påbegyndte vi planlægning af overnatning (idet vi begge stadig har netværk i København, blev vi velsignet med gratis overnatning med forplejning), bookning af færge, mails og telefonisk kontakt til informanter, der kunne hjælpe os med indsamling af empiri m.m. Vi havde udover den almindelige planlægning haft møde med vores vejleder i forbindelse med godkendelse af vores interviewmetode og spørgsmål samt skemalagt hele ugen med udførlig tidsplan omkring hvor, hvornår og hvem, vi skulle snakke med.

I løbet af den uge endte vi med otte interviews – herunder med en delvist sikret døgninstitution – socialrådgivere, pædagoger, ungetilsynsførende, privat virksomhed, SSP samt en ung og dennes forældre. En del af vores informanter bar flere kasketter såsom kriminolog, specialpædagog og leder. Tre af vores informanter var ikke planlagt, men via personlig relation kom de ind ad bagdøren, hvilket krævede lidt omstilling og ændring af spørgsmål.

Billede af den delvist sikrede døgninstitution

Delvist sikret døgninstitution

Vi har haft en fantastisk uge og mødt en masse imødekommende mennesker, der ivrigt delte ud af deres erfaringer og oplevelser, der kan hjælpe os i vores videre proces med at omdanne indsamlet empiri til et forhåbentligt vellykket projekt.

Idet SDS havde planlagt digitalt årsmøde den 7. november, besluttede vi at tage af sted i uge 45, så det passede med et ophold i sommerhus, hvor vi sammen med to andre SDS-aktive kunne afslutte ugen med årsmøde og julefrokost.