GUIDE: Love og regler om socialrådgiveruddannelsen

Er du i tvivl om dine rettigheder og pligter som studerende? Der findes et væld af love og regler, som regulerer vores uddannelse. I denne guide har vi samlet de vigtigste af dem.

Bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen for socialrådgiveruddannelsen beskriver uddannelsens formål, indhold og læringsudbyttet for uddannelsen.

Bekendtgørelsen skal vedtages af folketinget, og det er uddannelses- og forskningsministeriet, der kan afgøre, om bekendtgørelsen er overholdt.

Du kan finde bekendtgørelsen for socialrådgiveruddannelsen her.

Derudover findes også en bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Den beskriver de rammer, en uddannelse skal leve op til for at blive betragtet som en professionbacheloruddannelse.

Du kan finde bekendtgørelsen her.

Vi har yderligere en eksamensbekendtgørelse, som beskriver de regler og rammer der er for vores eksaminer på socialrådgiveruddannelsen.

Du kan finde bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettet videregående uddannelser her.

Den nationale studieordning

Socialrådgiveruddannelsen har en national studieordning, som overordnet beskriver uddannelsens struktur, kerneområder, tilrettelæggelse og moduler. Hvert modul er beskrevet med viden, færdigheder og kompetencemål.

Du kan læse socialrådgiveruddannelsen nationale studieordning her

Den lokale studieordning

Udover den nationale studieordning, laves der også lokale studieordninger for hver uddannelsesinstitution. De lokale studieordninger beskriver mere detaljeret de enkelte moduler og deres læringsmål.

Derudover finder du også bestemmelser om eksamen, praktik, orlov, studieskift, overflytning, studieaktivitet etc.

Du kan finde den lokale studieordning på din uddannelsesinstitutions hjemmeside, eller gennem vores oversigt over studerendes rettigheder i praktikken.