Søg medlemspuljen

Med SDS’ medlemspulje kan du som medlem af SDS kan søge om tilskud til konferencer, arrangementer og lignende. Du kan søge op til 2.000 kr.

Frederikke og Elisa søgte medlemspuljen

Frederikke og Elisa søgte medlemspuljen

Grundet stor interesse for ansøgning til medlemspuljen, er det desværre ikke muligt at søge mere i 2024.

SDS vil gerne støtte studerende, der ønsker at få ny viden inden for det sociale område. Med SDS’ medlemspulje kan du som medlem af SDS kan søge om tilskud til konferencer, arrangementer og lignende. Du kan søge op til 2.000 kr.

Del dine oplevelser

Vi er meget interesseret i at høre om dine oplevelser og dele dem med andre socialrådgiverstuderende. Sådan så vi sammen kan blive klogere på det sociale arbejde.

Kriterier

Følgende kriterier skal være opfyldt for at din ansøgning kan komme i betragtning

  • Du skal være medlem af SDS
  • Det skal være en socialfaglig relevant aktivitet
  • Det skal være tydeligt, hvilke udgifter pengene skal dække
  • Du skal dele dine erfarede viden med andre SDS-medlemmer

Vi støtter ikke:

  • Medlemmer af forretningsudvalget kan ikke søge
  • Udgifter til forplejning Ikke-overenskomstdækkede udgifter

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning på en halv side til sds@sdsnet.dk, hvori du beskriver aktiviteten og hvordan du vil dele dine oplevelser med andre socialrådgiverstuderende. SDS’ forretningsudvalg (FU) behandler som udgangspunkt ansøgninger om medlemspuljen på FU-møderne