Praksiskampagne

Man kan ikke kun læse sig til at blive socialrådgiver – det kræver masser af praktisk træning at udvikle stærke socialfaglige kompetencer.

Desværre oplever mange nyuddannede, at overgangen til praksis kan være meget overvældende. Som en del af en kampagne for bedre – og mere – praksis i vores uddannelse, lancerede i efteråret 2018 en undersøgelse af studerendes erfaringer med at træne deres socialfaglighed. Denne undersøgelse, hvor over 1.1000 studerende svarede, gav meget brugbar viden om, hvor det er oplagt at tage fat.

Baggrund for undersøgelsen

I 2016 stillede studerende fra SDS et foreslag til Dansk Socialrådgiverforenings (DS) repræsentantskabsmøde om at sætte fokus på kvaliteten af praksiselementerne på socialrådgiveruddannelsen. Resolutionen blev enstemmigt vedtaget  og handler i korte træk om, at der er brug for mere viden om praksislæring og praktikken for at løfte kvaliteten af uddannelsen. Siden har SDS’ landsbestyrelse og lokalafdelinger udtaget hvilke emner, der er relevante på tværs af alle uddannelsessteder og hvor vi har en fornemmelse af, at der kan være behov for et kvalitetsløft. Vi har valgt at lægge størst fokus på aktiv træning i undervisningen og rammerne for praktik.