Løft os, så vi kan løfte andre!

Vi har brug for din historie! Hvornår har du oplevet, at der manglede kvalitet på din uddannelse, og hvordan kan socialrådgiveruddannelsen blive bedre? Giv din støtte til kampagnen ved at dele din historie!

Del din historie

#Løft os – så vi kan løfte andre

’Løft os – så vi kan løfte andre’ er en kampagne lavet af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Målet er at skabe opmærksomhed i samfundet og blandt politikere om, at socialrådgiveruddannelsen har brug for et økonomisk løft gennem finansloven. Der skal nemlig skabes mere kvalitet på vores uddannelse! Kampagnen er vedtaget på SDS’ årsmøde i november 2020 og er foreningens højeste prioritet.

Du kan bidrage til kampagnen på flere måder. Den nemmeste måde er at sende os din oplevelse af, hvornår og hvorfor du på uddannelsen ikke har følt dig klædt på til praksis. Send os også dine forslag til, hvordan socialrådgiveruddannelsen kan klæde jer bedre på til at lave godt socialt arbejde, som vi kan være stolte af. Alle bidrag tæller. Bidragene sendes til politikerne og kan bruges til at skabe opmærksomhed om, hvordan socialrådgiveruddannelsen ifølge de socialrådgiverstuderende bør styrkes!

Socialrådgivere – limen i velfærdssamfundet.

Socialrådgivere er limen i velfærdssamfundet. Vi skal sikre, at alle kan få den hjælp, de har ret til. Fra du bliver født til du dør, er vi din adgang til samfundets hjælp og støtte, når du får brug for det. Hvis dit barn bliver født med et handicap. Hvis du som barn eller ung kæmper for at komme igennem skolen. Hvis du kommer ind i en kriminel løbebane. Hvis du mister dit job. Hvis du kæmper for at komme ud af misbrug. Hvis du rammes af hjemløshed. Når livet gør ondt, og du mangler en, der rækker dig en hjælpende hånd.

For at være de bedste socialrådgivere for alle, kræver det den bedste socialrådgiveruddannelse. Det er helt grundlæggende, at vi som socialrådgivere kan skabe den gode relation til de mennesker vi skal hjælpe. Her er evnerne til at skabe tillid, inddrage det enkelte menneske og samarbejde essentielle. Det er ikke noget man udelukkende kan læse sig til.

På nuværende tidspunkt oplever vi socialrådgiverstuderende desværre ikke, at uddannelsen giver os den nødvendige mulighed for at træne disse egenskaber. 72% af de socialrådgiverstuderende føler ikke, at de har fået nok træning i praksisnær skriftlighed og 66,5% føler ikke, at de har fået nok samtaletræning (SDS praksisundersøgelse 2018).
I sidste ende går dette udover de mennesker, som vi skal sikre hjælp til, når vi er færdiguddannede. Det truer den enkeltes retssikkerhed. Det betyder flere fejl i afgørelser og højere udgifter til ankesager. Fejl, vi kunne have undgået, hvis vi havde været klædt bedre på fra start.

Kampagnelogo

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K