Løft os, så vi kan løfte andre!

#Løft os – så vi kan løfte andre

’Løft os – så vi kan løfte andre’ er en kampagne lavet af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Målet er at skabe opmærksomhed i samfundet og blandt politikere om, at socialrådgiveruddannelsen har brug for et økonomisk løft gennem finansloven. Der skal nemlig skabes mere kvalitet på vores uddannelse! Kampagnen er vedtaget på SDS’ årsmøde i november 2020 og er foreningens højeste prioritet.

Socialrådgivere – limen i velfærdssamfundet.

På nuværende tidspunkt oplever vi socialrådgiverstuderende desværre ikke, at uddannelsen giver os den nødvendige mulighed for at træne egenskaberne. 72% af de socialrådgiverstuderende føler ikke, at de har fået nok træning i praksisnær skriftlighed og 66,5% føler ikke, at de har fået nok samtaletræning (SDS praksisundersøgelse 2018).
I sidste ende går dette udover de mennesker, som vi skal sikre hjælp til, når vi er færdiguddannede.