Løft os – så vi kan løfte andre

Ved det digitale årsmøde blev det vedtaget at vi fortsætter arbejdet for et taxameterløft til vores uddannelse, det bliver dermed indsatssagen for 2021. Læs mere om taxameterløftkampagnen her.

Socialrådgiveruddannelsen er den velfærdsuddannelse med færrest økonomiske ressourcer. Det kan de studerende mærke, i form af manglende vejledning, for store hold, manglende øvelse i kommunikation, anvendelse af jura, sagsbehandlingsmetoder og meget mere. I SDS Praksisundersøgelse fra 2018 efterspørger 70% af de 1.101 adspurgte socialrådgiverstuderende mere samtaletræning og træning i praksisnær skriftlighed. Det tager vi i SDS meget alvorligt.

For at forbedre disse vilkår, vil vi i SDS arbejde for en økonomisk investering i socialrådgiveruddannelsen. Det kan vi gøre ved at få et taxameterløft til socialrådgiveruddannelsen fremsat til finanslovsforslaget i august 2021. Et taxameterløft vil sikre at socialrådgiveruddannelsen får en større økonomisk ramme, som blandt andet vil bidrage til at underviserne på uddannelsen får mere forberedelsestid. Samtidig kan studerende få mere tid med underviserne til feedback og til at øve sig i de praktiske kompetencer som efterlyses.

Det er vigtigt, at de studerende kan mærke resultatet af de økonomiske ressourcer, der vil blive tilført socialrådgiveruddannelsen ved et taxameterløft. Ved en fair finansiering af socialrådgiveruddannelsen vil de studerende gennem hele studiet opleve faglig udvikling og opnå en stærk faglig professionsidentitet. Vi vil være kompetente socialrådgivere, der kan gøre en forskel i mødet med borgere og sikre ordentlige vilkår for dem. Vi vil være i stand til at udføre socialt arbejde, som vi kan være stolte af!

Derfor mener vi, at et taxameterløft er det første og nødvendige skridt, i kampen for at få verdens bedste socialrådgiveruddannelse, så vi bliver de mest kompetente socialrådgivere til at varetage borgernes sager!

Målsætninger:

  • At planlægge og udføre en kampagne med det formål at råbe politikere, op og skabe opmærksomhed om konsekvenserne af at socialrådgiveruddannelsen er underfinansieret. Det kan gøres ved at inddrage aktive SDS’ere fra de lokale klubber og støtte dem i at organisere sig lokalt og på tværs af landet, lave koncepter for arrangementer og tiltag som klubber kan udføre som en del af indsatsen for et taxameterløft, og ved at uddanne medlemmer af SDS i at organisere, skrive læserbreve og bidrage med andre politiske og faglige indslag for et taxameterløft.
  • At arbejde på at få uddannelsesordfører fra partierne i Folketinget til at forpligte sig på at arbejde for et taxameterløft på socialrådgiveruddannelsen frem mod finanslovsforslaget for 2022 (forslaget stilles i august (2021).
  • At søge indflydelse hos forsknings- og uddannelsesministeriet samt ledernetværket så pengene bliver øremærket til mere praktisk træning i undervisningen.
  • Lægge pres på KL og ledernetværket for at praktikvejledere får vejlederuddannelsen, der kan skabe mere kvalitet i praktikken.

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K