Refusion

Refusion

Alle SDS-arrangementer er gratis for vores medlemmer, og vi betaler din rejse til og fra arrangementerne. Her på siden kan du læse om reglerne for rejserefusion og om hvordan du får refunderet din rejse.

 

Regler
Vi refunderer din rejse op til billigste rejsereform. Billigste rejseform er typisk DSB Ungdomsbillet. Når du er indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (med studiekort eller lignende dokumentation), kan du købe DSB Ungdomsbillet. Vi refunderer som udgangspunkt ikke pladsbilletter.

Hvis du kører i bil, refunderer vi kr. 1,98 ,- pr. kørt kilometer op til den billigste rejseform. Rejser du alene, vil billigste rejseform oftest være DSB, hvorfor vi refunderer op til det, dét ville have kostet, hvis du have taget toget. Men hvis I kører flere sammen i bilen, vil det ofte være billigere pr. person, hvorfor det tit godt kan betale sig. Du kan regne ud, hvor mange kilometer, du har kørt, ved at indtaste adresserne på www.krak.dk.

Hvordan?
Hent og udfyld Refusion af transport. Felterne “Aktivitet”, “Sted” og “Konto” skal ikke udfyldes. I feltet “Mødeansvarlig/kontaktperson i DS” der skal stå “Lene Andersen”.
Send blanketten til sds@sdsnet.dk og vedlæg et billede/et scan af dine rejsebilag (fx togbillet). NB: Husk at tjekke, at den har gemt din tekst i blanketten.
Vi skal have blanketten senest 1 måned efter udgiften er afholdt.
Har du problemet eller spørgsmål ifbm. rejserefusion? Så kontakt os på sds@sdsnet.dk

Hvis du er i tvivl om hvordan du udfylder blanketten, så kan du hente filen: Eksempel på refusionsblanketten.