GUIDE: Studieophold i udlandet

GUIDE: Studieophold i udlandet

Som socialrådgiverstuderende har du mulighed for at tage på studieophold i udlandet. Det er en fantastisk mulighed for at møde anderledes kulturer, få udvidet din horisont og generelt lære noget, du ikke kan lære herhjemme.

Udvekslingsprogrammet ERASMUS gør det muligt at tage på udveksling i lande i Europa, mens NORDPLUS muliggør et ophold i Norden.

Værd at vide om ERASMUS:

  • Du skal have overstået det første år på socialrådgiveruddannelsen
  • Opholdet skal give merit (merit kan gives på baggrund af allerede opnåede kompetencer eller kvalifikationer på dele af uddannelsen)
  • Opholdet skal vare mindst 3 måneder
    Du kan medbringe din SU
  • Du modtager penge til rejser + et mindre beløb pr. måned

Værd at vide om NORDPLUS:

  • Du skal have overstået det første år på socialrådgiveruddannelsen
  • Opholdet skal give merit
  • Opholdet skal vare minimum 1 måned
  • Du kan tage din SU med

Kontakt din internationale koordinator, såfremt du vil på et studieophold i udlandet.