Landsbestyrelsesmøde (4)

Den 1.-3. oktober holder landsbestyrelsen i SDS årets fjerde Landsbestyrelsesmøde.

Landsbestyrelsen er SDS’s øverste myndighed mellem årsmøderne og står sammen med Forretningsudvalget for at arbejde med, udvikle og planlægge de indsatsområder og aktiviteter, som bliver besluttet på Årsmøderne. De 13 lokalklubber vælger på årsmødet en repræsentant fra klubben til Landsbestyrelsen. Landsbestyrelsen holder mindst 4 møder om året rundt omkring i landet – typisk i weekender.