Forretningsudvalgsmøde i SDS Vejle

D. 17.-19. september holder den lokale SDS klub i Vejle året fjerde forretningsudvalgsmøde

Forretningsudvalget består af en forperson og en næstforperson, som selv er studerende, men holder orlov fra studiet i en periode for at arbejde fuldtid for SDS.

Udover de to forpersoner består Forretningsudvalget af 3 frivillige forretningsudvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget er SDS’s daglige ledelse, og arbejder – i samarbejde med landsbestyrelsen – blandt andet med at udvikle organisationen og vores politik. Forretningsudvalget vælges på SDS’s Årsmøder og holder mindst 6 møder årligt.