Forretningsudvalgsmøde i Holstebro (5)

Den 15.-17. oktober holder den lokale klub i Holstebro forretningsudvalgsmøde. .

Forretningsudvalget består af en forperson og en næstforperson, som selv er studerende, men holder orlov fra studiet i en periode for at arbejde fuldtid for SDS.
Udover de to forpersoner består Forretningsudvalget af 3 frivillige forretningsudvalgsmedlemmer.
Forretningsudvalget er SDS’s daglige ledelse, og arbejder – i samarbejde med landsbestyrelsen – blandt andet med at udvikle organisationen og vores politik. Forretningsudvalget vælges på SDS’s Årsmøder og holder mindst 6 møder årligt.