Årsmøde 2023

Tilmeld dig her!
Årsmøde 2023

Dagsorden jf. SDS’ vedtægter til årsmødet (Foreløbig):

 • Formalia
 • Beretning til godkendelse
 • Valg af indsatssag for det kommende år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af forslag til budget for det kommende år
 • Behandling af forslag
  • En ny og smidig organisationsstruktur
 • Valg af landsbestyrelse jf. § 13 stk. 2
 • Valg af forretningsudvalg jf. § 14 stk. 2 (Udgør hvis forslag: En ny og smidig organisationsstruktur vedtages)
 • Valg af repræsentanter til DS’ Ekstraordinære Repræsentantskab jf. § 7 stk. 2 i DS’ love
 • Valg af studenterrepræsentanter til DS’ regionsbestyrelser jf. § 37 stk. 3 i DS’ love
 • Valg af kritiske revisorer jf. § 21
 • Eventuelt

Ud over den formelle dagsorden skal der være plads til FÆLLESSKAB og FEST. Lige nu er vi ved at sammensætte et spændende program 🙂