Årsmøde 2023

Tilmeld dig her!
Årsmøde 2023

Dagsorden jf. SDS’ vedtægter til årsmødet (Foreløbig):

 • Formalia
 • Beretning til godkendelse
 • Valg af indsatssag for det kommende år
 • Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • Behandling af forslag til budget for det kommende år
 • Behandling af forslag
  • En ny og smidig organisationsstruktur
 • Valg af landsbestyrelse jf. § 13 stk. 2
 • Valg af forretningsudvalg jf. § 14 stk. 2 (Udgår hvis forslag: En ny og smidig organisationsstruktur vedtages)
 • Valg af repræsentanter til DS’ Ekstraordinære Repræsentantskab jf. § 7 stk. 2 i DS’ love
 • Valg af studenterrepræsentanter til DS’ regionsbestyrelser jf. § 37 stk. 3 i DS’ love
 • Valg af kritiske revisorer jf. § 21
 • Eventuelt

Program for årsmødet

FREDAG D. 3. NOVEMBER
15.00 Mulighed for indtjekning på hotel
18.00 Ankomst til Toldbodgade 19 og indskrivning
18.30 Aftensmad
19.30 Pynt og Intro
20.00 Aftenhygge

LØRDAG D. 4. NOVEMBER
08.00 Morgenmad
08:45 Velkomst
09.00 Formalia
09.30 Lær dit bord at kende
10.00 Beretninger 2023
10.30 Pause
10.45 Arbejde med indsatssag og vedtægtsændringer
12.30 Frokost
12.45 Frist for ændringsforslag til indsatssag og vedtægter
13:10 Ændringsforslag bliver lagt ud
13:30 Mulighed for ændringer til ændringsforslag
14.00 Behandling og afstemning
15:00 Pause
15.30 Workshop ”Løft os”-kampagnen
17:30 Uddeling af priser
18.00 Afrunding af lørdagens formelle program og gøre sig klar til aftenens fest
19.00 Aftensmad
20.00 Fest i forhuset

SØNDAG D. 5. NOVEMBER
09.00 Morgenmad
10.00 Økonomigennemgang og godkendelse
10.45 Personvalg (Frist for opstilling til forpersonskabet)
12.00 Pause
12.15 Mini indspark fra Jylland
12.30 Valgresultat og tale fra det nye forpersonskab
12.50 Valg til repræsentantskabet
13.10 Eventuelt og evaluering
13.20 Fælles foto og afslutning
13:30 Frokost