Organisationen

SDS er en selvstændigt drevet, ledet og organiseret studenterorganisation under vores moderorganisation, Dansk Socialrådgiverforening (DS)

Organisationen SDS består af vores:

  • Klubber på hvert uddannelsessted
  • Landsbestyrelse
  • Forretningsudvalg

Lokalklubberne: Vores klubber holder til ude på uddannelsesstederne, er selv studerende, ved hvad der rører sig og er i dialog med studerende og ledelsen på stedet. Derudover står klubberne for at arrangere og afholde faglige, sociale og politiske arrangementer. Klubberne kan vælge at danne en klubbestyrelser bestående af bestyrelsesmedlemmer samt forpersoner og en kasserer, som alle vælges på en lokal generalforsamling.

Landsbestyrelsen: Landsbestyrelsen er SDS’s øverste myndighed mellem årsmøderne, og står sammen med Forretningsudvalget for at arbejde med, udvikle og planlægge de indsatsområder/aktiviteter, som er besluttet på Årsmøderne. Landsbestyrelsen består af aktive der kommer fra lokalklubberne, samt de op til 3 menige landsbestyrelsesmedlemmer, der kan vælges på årsmøderne. Landsbestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt rundt omkring i landet – typisk i weekender.

Forretningsudvalget: Forretningsudvalget består af en forperson og en næstforperson, som selv er studerende, men holder orlov fra studiet i en periode for at arbejde fuldtid for SDS. Forpersonerne er sammen med vores organisationssekretær vores eneste lønnede medarbejdere.

Udover de to forpersoner består Forretningsudvalget af op til 3 frivillige forretningsudvalgsmedlemmer.

Forretningsudvalget er SDS’s daglige ledelse, og arbejder – i samarbejde med landsbestyrelsen – blandt andet med at udvikle organisationen og vores politik. Forretningsudvalget vælges på SDS’s Årsmøder.

Kontakt

Kontakt os

Har du spørgsmål om uddannelsen, praktikken, medlemskab – eller noget helt andet?

Kontakt os

Her bor vi

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Toldbodgade 19B · 1253 København K