Landsbestyrelsesmøde (3)

Den 3.-5. september holder landsbestyrelsen i SDS årets tredje møde.

Landsbestyrelsen er SDS’s øverste myndighed mellem årsmøderne, og står sammen med Forretningsudvalget for at arbejde med, udvikle og planlægge de indsatsområder og aktiviteter, som er besluttet på Årsmøderne. De 13 lokalklubber vælger på årsmødet en repræsentant fra klubben til Landsbestyrelsen. Landsbestyrelsen holder mindst 4 møder rundt omkring i landet – typisk i weekender.